# Wydarzenia
  • Bezpłatna wizytówka na stronie

    Zapraszamy wszystkie serwisy rowerowe i sklepy aby dodawały do naszego katalogu rowerowego swoje wizytówki. Należy wspomnieć, że wpis jest bezpłatny i taki pozostanie. Spis wizytówek wartościowych sklepów i serwisów rowerowych znajduje się pod tym linkiem, www.serwis-rowerow.pl/strony/. Całość to znaczy treść a także zakładki są ustalane indywidualnie i mogą być dowolne. Aby zgłosić chęć udziału w […]

Straż leśna kontroluje rowery

Straż leśna kontroluje rowery
Źródło obrazu : Nadleśnictwo Gdańsk

Straż leśna kontroluje rowery

Faktem jest, że straż leśna kontroluje rowery i ma pewną władzę w lasach. Zawsze kiedy wyruszamy na wyprawę rowerową zastanawiamy się i czasem jesteśmy pełni obaw zwłaszcza jeżdżąc po terenie jakiego nie znamy. Nie ma tu wyjątków. Rodzi się zatem pytanie co w sytuacji kontroli straży leśnej kiedy poruszamy się po drogach leśnych i/lub po terenie leśnym ? Zwłaszcza obawy rosną jeśli poruszamy się po samym terenie i przemykamy gdzieś między drzewami. Zwiększa to ryzyko kontroli, ponieważ to dobry pretekst do kontroli i nałożenia mandatu. Gorzej jeśli funkcjonariusze chcą skonfiskować rower. Takie sytuacje wbrew pozorom się zdarzają i to bardzo ważne pytanie a odpowiedź nie jest jednoznaczny jak by się wydawało. Warto zatem uzbroić się w wiedzę merytoryczną aby nie dać się zaskoczyć trudną sytuacją.

Konfiskata roweru w lesie

Temat co jakiś czas powraca i jest dość kontrowersyjny, dlatego że nie ma dobrej odpowiedzi dla nikogo. Warto go rozważyć merytorycznie. Tak się składa, że całkiem niedawno jeden z czytelników mojej strony poruszył temat praw straży leśnej odnoście rowerzystów. Padło bardzo ważne pytanie – mianowicie : „Czy Straż leśna kontroluje rowery, słusznie i czy może ? ”, w sytuacji kiedy nie poruszam się ścieżką rowerową ? Postarajmy się więc rozwikłać tę kwestię opierając się na aktach prawnych i konsultacjach z prawnikiem. Na samym początku, studiując ustawę o lasach państwowych (na tych będziemy opierać swoje rozważania w temacie : Straż leśna kontroluje rowery) z dnia 28 września 1991 r możemy natknąć się na takie pojęcia jak Służba leśna i Straż leśna. Zajmiemy się więc pokrótce tą terminologią, niemniej niezbędną do zrozumienia istoty problemu, cytując przypisy prawne. To, że straż leśna kontroluje rowery jest wiadome ale zastanówmy się co na to polskie prawo.

Służba leśna – Art. 45. 1. w Lasach Państwowych tworzy się Służbę Leśną. Do Służby Leśnej zalicza się pracowników zajmujących się:

1) sprawami zarządu lasami będącymi w zarządzie Lasów Państwowych;
2) prowadzeniem gospodarki leśnej i ochroną lasów;
3) zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia;
4) sprawami nadzoru, o którym mowa w art. 5, w razie powierzenia takiego nadzoru.

Straż Leśna – Art. 47. 1. W Lasach Państwowych tworzy się Straż Leśną. Zadania, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3, wykonywane są przez strażników leśnych zaliczanych do Służby Leśnej.
Źródło ustawy : Sejm RP


Ochrona prawna

W myśl tych regulacji prawnych warto w tym momencie również wspomnieć o Art. 46. 1. , który stanowi :

Pracownicy Służby Leśnej przy wykonywaniu czynności służbowych korzystają z ochrony prawnej, przewidzianej w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych.

To moim zdaniem jest bardzo ważna informacja gdyby przyszło rowerzyście szarpać się czy dyskutować z funkcjonariuszem. Straż leśna jest to jednostka uzbrojona i może użyć środków przymusu bezpośredniego a nawet broni w sytuacji zagrożenia życia, trzeba o tym pamiętać.

Trzeba także wiedzieć, że zgodnie z polskim prawem każdy obywatel ma prawo do nietykalności cielesnej. Niemniej jednak w tym miejscu możemy postawić pytanie – do czego może posunąć się Straż leśna przy wykonywaniu szeroko rozumianych czynności służbowych, chociażby kontrolując rower czy nas samych. Sytuacja wymusza takie czynności zwłaszcza jeśli rowerzysta nie porusza się po ścieżce rowerowej. W omawianym przypadku mam na myśli rowerzystów poruszających się po drogach leśnych lub każdego użytkownika lasu, korzystającego ze świeżego powietrza, grzybiarzy itd.. Te prawa określa jasno i wyraźnie Art. 47. 1. ustawy o lasach.

Uprawnienia straży leśnej – rowerzyści

Strażnicy leśni przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 1 mają prawo do:
1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości;
2) nakładania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego, w sprawach i w zakresie określonych odrębnymi przepisami;
3) zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary;
4) przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc, w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego;
5) ujęcia na gorącym uczynku sprawcy przestępstwa lub wykroczenia albo w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa oraz jego doprowadzenia do Policji;
6) odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia;
Cała ustawa : Sejm RP

Sięgając zatem dalej do prawa karnego wykroczenie możemy zdefiniować jako czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary, aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany. Przestępstwo natomiast jest znacznie bardziej złożoną definicją, jednak krótko możemy zdefiniować przestępstwo jako : intencjonalne popełnienie czynu zwykle uznawanego za społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowanego, zabronionego i zagrożonego karą na mocy prawa karnego.

Czy Straż leśna kontroluje rowery, słusznie i czy może ?”

Wracając zatem do naszego pytania – „Czy Straż leśna kontroluje rowery, słusznie i czy może ?”. Jeśli zgodnie z Art. 47 ustawy o lasach rower jest środkiem transportu i/lub przedmiotem służącym do popełnienia przestępstwa (a to już zależy od interpretacji funkcjonariusza) lub wykroczenia. Funkcjonariusze mają niestety szeroki wachlarz kompetencji a także interpretacji prawa w jedenastkach Straży leśnej pełniących służbę i posługujących się literą prawa polskiego na co dzień. Niestety wniosek jest taki, że straż Leśna ma prawo do zatrzymania wyżej wymienionego.

Oczywiście można znacznie bardziej rozwinąć tę tematykę, jednak w tym artykule chciałem przedstawić tylko ogólny zarys stanowiska prawa polskiego jak również opierając się o akty prawne i konsultację prawnicze odpowiedzieć czytelnikowi na nurtujące pytanie.

Straż leśna kontroluje rowery, ponieważ moim zdaniem może i tak naprawdę jeśli funkcjonariusz będzie chciał zawsze coś znajdzie by wlepić przysłowiowy mandat. Wszystko zależy od tego jak się zachowujemy na ścieżkach rowerowych, czy drogach leśnych. Pamiętajmy, że w straży leśnej napotkanej na drodze pracują przecież ludzie i zawsze na początku trzeba być człowiekiem, potem dochodzić swoich praw.


Informacje dodatkowe

Zdaję sobie sprawę z tego, że w tych krótkich paru słowach nie jestem w stanie wyczerpać tematu. W związku z tym, gdyby okazało się że zawarte tu informacje nie są dla Ciebie wystarczające, zamieszczam kontakt do źródła, gdzie zapewne informacje będą obszerniejsze tz. Do Dyrekcji Lasów Państwowych wraz z mapą dojazdu.

Mapa dojazdu Dane kontaktowe
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ul. Grójecka 127
02-124 Warszawa
tel. 22 58 98 100
sekretariat@lasy.gov.pl

Rzecznik Prasowy LP
Anna Malinowska
tel. 22 58 98 111
kom. 600 497 597
rzecznik@lasy.gov.pl

Autor wpisu : inż. M.Sniadach
Więcej porad rowerowych : Forum
Baza wiedzy : FAQ

Straż leśna kontroluje rowery
2 / 5 (100%)

Dodaj komentarz

Poleć stronę znajomym :

Ostatnia aktualizacja strony : 2018/01/03

Pytania ?

Każde pytanie jest dla nas bardzo ważne, na każde odpowiemy z najwyższą uwagą a każdy problem można przedyskutować. W przypadku pytań, niejasności - zapraszamy do kontaktu.