# Wydarzenia
  • Bezpłatna wizytówka na stronie

    Zapraszamy wszystkie serwisy rowerowe i sklepy aby dodawały do naszego katalogu rowerowego swoje wizytówki. Należy wspomnieć, że wpis jest bezpłatny i taki pozostanie. Spis wizytówek wartościowych sklepów i serwisów rowerowych znajduje się pod tym linkiem, www.serwis-rowerow.pl/strony/. Całość to znaczy treść a także zakładki są ustalane indywidualnie i mogą być dowolne. Aby zgłosić chęć udziału w […]

Regulamin serwisu

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1.Strona serwisu rowerowego, który prezentowany jest na stronie Internetowejhttps://www.serwis-rowerow.pl służy do zapoznania się z koncepcją mobilnego serwisu rowerowego a także jego zamówienia pod wskazany adres. Zamówienia na serwis można składać za pośrednictwem Internetu jak również droga telefoniczną.
2. Zapytanie na temat serwisu lub składanie zamówień na serwis za pomocą formularza kontaktowego, bezpośrednią drogą elektroniczną a także telefoniczne oznacza akceptację niniejszego regulaminu, jeśli nie zgadzasz się z postanowieniami regulaminu, opuść tę stronę i nie korzystaj z jej zasobów.
3. Podając adres E-mail w jakimkolwiek formularzu kontaktowym dostępnym na stronie czy też przy rozmowie telefonicznej z pracownikiem firmy nie będzie rozsyłany newsletter czy też udostępniany osobom trzecim, wyjątkiem jest formularz kontaktowy gdzie użytkownik sam decyduje czy chce otrzymywać newsletter wybierając „TAK” lub „NIE” – w tym wypadku adres E-mail będzie wykorzystywany tylko do tego celu.
4. Dane pozostawione na stronie są tylko i wyłącznie do dyspozycji Administratora i/lub dla osób przez niego wyznaczonych i będą używane zgodnie z zaleceniami użytkowników. Dane pozostawione na stronie nie będą ujawniane osobom trzecim.

Rozdział II
Świadczenia usług serwisowych

1. Z serwisu rowerowego może skorzystać każda osoba posiadająca rower z wadą i/lub chcąca dokonać przeglądu rowerowego. Teren świadczonych usług to Polska Wyjątkiem jest serwis mobilny, którego usługi świadczone są na teranie województwa pomorskiego, jednakże w ustalonych przypadkach serwis mobilny może udać się w odległe części Polski.
2. W zakres usług serwisu mobilnego a także stacjonarnego wchodzą takie usługi jak :
2a. przeglądy serwisowe, usługi związane z naprawą rowerów.
2b. Serwis mobilny nie wykonuje usługi związanej z zaplataniem kół z czym wiąże się również wymiana piast w kołach rowerowych.

Rozdział III
Serwis mobilny

1. Definicja serwisu mobilnego : Serwis mobilny, który to promowany jest pod adresem strony internetowej https://www.serwis-rowerow.pl to rodzaj świadczonych usług naprawczych roweru poza siedziba firmy. Oznacza to, że pracownik firmy przyjedzie na miejsce i usunie ( jeśli to możliwe ) usterkę, wadę uniemożliwiającą użytkowanie roweru, lub dokona zlecenia zgodnie z zamówieniem.
2. Na specjalne życzenie Klienta i po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem firmy rower może zostać odebrany przez pracownika firmy w miejscu wskazanym przez właściciela roweru i przewieziony do serwisu.
3. Przyjazd na miejsce zlecenia może zostać dokonany po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestrującego zlecenie serwisowe, w którym należy opisać usterkę i/lub po rozmowie telefonicznej z pracownikiem firmy. Termin przyjazdu do Klienta uzależniony jest od zleceń oczekujących w kolejce na ich realizację.
4. Koszt dojazdu do Klienta to 1,50 zł za jeden kilometr i pobierany jest jeśli Klient zrezygnuje z usług serwisowych firmy po wcześniejszym ustaleniu. Opłata ta będzie doliczona do rachunku za usunięcie usterki i / lub po przyjedzie na miejsce.
5. Serwis mobilny wystawia na miejscu zlecenia fakturę VAT lub paragon za wykonane usługi, lub pobiera gotówkę.
6. Rower do usługi serwisu mobilnego powinien być czysty, nie posiadający błota, śniegu czy innych zanieczyszczeń sprawiających, że wykonanie usług serwisowych nie będzie mogło przebiec sprawnie i rzetelnie. W przypadku gdy rower nie będzie spełniał powyższych wymagań do kosztu naprawy zostanie naliczona opłata w wysokości 20 brutto za czyszczenie i przygotowanie roweru do prac serwisowych, wyjątkiem jest wybór jednego z pakietów przeglądowych gdzie czyszczenie roweru nie jest naliczane.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

1. Firma zastrzega sobie prawo do:
1.a zmiany cen usług w ciągu dnia,
1.b wycofania poszczególnych usług świadczonych przez serwis,
1.c wprowadzania nowych usług i towarów do oferty firmy,
1.d przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych,
1.e do zmian cen kosztów dojazdu w serwisie mobilnym,
1.f do zmian terminu usunięcia napraw w serwisie mobilnym i stacjonarnym,
1.g do zmiany terminu przyjęcia roweru do serwisu stacjonarnego,
1.h do zmiany terminu przyjazdu na miejsce usunięcia usterki w usłudze „SERWIS MOBILNY”,
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny ( Dz.U. Z 1964 . Nr 16 poz. 93). Umowa sprzedaży usług i towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
3. Płatność za usługi związane z serwisem mobilnym i/lub stacjonarnym akceptowane są wyłącznie za pośrednictwem gotówki lub bezpośrednim przelewem np. płatności dokonywane kartą płatniczą. Płatność będzie potwierdzona dowodem zakupu (FV/paragon), zgodnie z prawem polskim.
4. Reklamacje będą rozpatrywane tylko na podstawia dowodu wpłaty tj. Faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
5. Firma ma możliwość dokonywania zmian w regulaminie ale musi o tym poinformować w postaci stopki z datą aktualizacji regulaminu.
6. Wszelkiej pytania i uwagi związane z usługami serwisu mobilnego / stacjonarnego nalezy kierować pod adres E-mail : info@serwis-rowerow.pl.

Regulamin serwisu
Oceń treść

Poleć stronę znajomym :

Ostatnia aktualizacja strony : 2017/10/18

Pytania ?

Każde pytanie jest dla nas bardzo ważne, na każde odpowiemy z najwyższą uwagą a każdy problem można przedyskutować. W przypadku pytań, niejasności - zapraszamy do kontaktu.